2022.09.04 - Mistrzostwa w strzelaniu z broni historycznej