2022.05.14-15 - Kurs Sędziego i Prowadzącego Strzelanie